Danıştay imtiyaz sahiplerinin talep ettikleri tedbire ilişkin şikâyetlerini kabul etti Salvasport fonunu beslemek için ödenmemiş %0,5 tahsilat vergisi.

Daire’nin görüşüne göre mümkün olan tek yorum, Madde 2’de yer alan düzenleyici hükümdür. 217, Sayılı Kanun Hükmünde Kararname. 1. ve 2. paragraflar bağlamında yalnızca 34/2020 Sayılı Yönetmeliğe bağlıdır. Paralellik ilkesi Fonun geri çekilmesi ile fonun bağışlanması arasındaki süre içerisinde, bunun sonucunda Fon tahsis limiti aynı zamanda gerekli örtülü para çekme limitini de temsil ederyasama organının amaçladığı teleolojik bağlantı temelinde.

Tartışmanın etrafında döndüğü hukuki soru, 217. maddenin Devlet Başsavcısı tarafından önerilen anlamda okunup yorumlanıp okunamayacağıydı. Azami tahsis limiti yalnızca para çekme işleminin fona aktarılması amaçlanan kısmını etkilerve orada bile değil en büyük boy Ekonomi ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen özel tahmine göre, tahsilatı Devlet bütçesine akmaya devam edecek olan, sektörde faaliyet gösteren ekonomik operatörlerin tabi olduğu vergi; veya tam tersine, yorum seçeneğinden dolayı Fon tahsisindeki limit, ödeme üzerinde (örtük) bir limit görevi görebilirOlağanüstü Hal Kararnamesi’nde zorunlu geri çekilme ile kuruluşunun temelindeki dayanışma ilkesi arasında istenen teleolojik bağlantıya, yani belirlenen maksimum kapasiteye ve açıkça beklenen emekli maaşlarına dayalı olarak Fonun finansmanı için yeterli olanın bir kısmı ( 2020 yılı için 40 milyon euro, 2021 yılı için ise 50 milyon euro).

Danıştay imtiyaz sahiplerinin öne sürdüğü gerekçeleri geçerli buldu ve halihazırda ödenmiş olan tutarların ötesinde başka bir fonun ödenmeyeceğine karar vermiştir.

İşte cümlenin tamamı. lp/AGIMEG

By admin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir