SOFTSWISS Game Aggregator توافقنامه مهمی را با Ready Play امضا می کند

یکی از مهم‌ترین جمع‌کننده‌های بازی جهان، جمع‌آورنده معروف بازی SOFTSWISS، برای تقویت و گسترش بیشتر موقعیت خود در بازار بین‌المللی iGaming، قرارداد همکاری با ارائه‌دهنده معروف بازی‌های آماده امضا کرده…